พลเอกอนุพงษ์ เยี่ยมประชาชนตำบลท่าสาป

1875 จำนวนผู้เข้าชม  | 


พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดาและคณะเยี่ยมเยียนประชาชนชาว
ตำบลท่าสาปที่ศูนย์เรียนรู้ 
หมู่ที่  2  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

        เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2553  นายมะสดี  หะยีปินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปพร้อมคณะและชาวบ้านจำนวนหลายคนออกมาต้อนรับพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดาและคณะที่มาเยี่ยมเยียนชาวบ้านหมู่ 2 ตำบลท่าสาปที่ศูนย์เรียนรู้  โดยพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดาผู้บังคับบัญชาทหารบกได้มอบทุนให้กับกลุ่มสมาชิกเลี้ยงแพะนมเพื่อปรับปรุงแก้ไขการเลี้ยงแพะต่อไป  ได้มอบพันธ์ปลาให้กับชาวบ้านจำนวน  10  ราย  และได้เดินชมการเลี้ยงแพะนมขนองกลุ่มสมาชิกหมู่  2  บ้านปายอ  ตำบลท่าสาป สมาชิกกลุ่มเลี้ยงแพะนมหมู่ 2  บ้านปายอ  กล่าวว่า “ แรกๆ  สมาชิกกลุ่มต้องผลักเวรกันมาเลี้ยงที่กลุ่ม  ตกลงกันว่าใครมาเลี้ยงก็มีรายได้  ไม่มาก็ไม่มีรายได้  แต่วันนี้กลุ่มตั้งกติกาใหม่  นำแพะกลับไปเลี้ยงที่บ้านได้เลย  ครอบครัวสมาชิกสามารถช่วยกันดูแลได้   อีกอย่างพวกเขามีความรู้จากศูนย์แล้ว  ที่วันนี้ศูนย์คือแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกโดยปริยาย  ซึ่งวันนี้กลุ่มมีแพะเลี้ยงกว่า  350  ตัว  ความสำเร็จที่เกิดขึ้น  วันนี้กลุ่มได้สัมผัสกับรางวัลต่างๆ  มากมาย  ปีล่าสุดได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ  อันดับ  2  ปี  2553  ในสาขาการเลี้ยงแพะ”
เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2553  นายมะสดี  หะยีปินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปพร้อมคณะและชาวบ้านจำนวนหลายคนออกมาต้อนรับพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดาและคณะที่มาเยี่ยมเยียนชาวบ้านหมู่ 2 ตำบลท่าสาปที่ศูนย์เรียนรู้  โดยพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดาผู้บังคับบัญชาทหารบกได้มอบทุนให้กับกลุ่มสมาชิกเลี้ยงแพะนมเพื่อปรับปรุงแก้ไขการเลี้ยงแพะต่อไป  ได้มอบพันธ์ปลาให้กับชาวบ้านจำนวน  10  ราย  และได้เดินชมการเลี้ยงแพะนมขนองกลุ่มสมาชิกหมู่  2  บ้านปายอ  ตำบลท่าสาป สมาชิกกลุ่มเลี้ยงแพะนมหมู่ 2  บ้านปายอ  กล่าวว่า “ แรกๆ  สมาชิกกลุ่มต้องผลักเวรกันมาเลี้ยงที่กลุ่ม  ตกลงกันว่าใครมาเลี้ยงก็มีรายได้  ไม่มาก็ไม่มีรายได้  แต่วันนี้กลุ่มตั้งกติกาใหม่  นำแพะกลับไปเลี้ยงที่บ้านได้เลย  ครอบครัวสมาชิกสามารถช่วยกันดูแลได้   อีกอย่างพวกเขามีความรู้จากศูนย์แล้ว  ที่วันนี้ศูนย์คือแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกโดยปริยาย  ซึ่งวันนี้กลุ่มมีแพะเลี้ยงกว่า  350  ตัว  ความสำเร็จที่เกิดขึ้น  วันนี้กลุ่มได้สัมผัสกับรางวัลต่างๆ  มากมาย  ปีล่าสุดได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ  อันดับ  2  ปี  2553  ในสาขาการเลี้ยงแพะ”
เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2553  นายมะสดี  หะยีปินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปพร้อมคณะและชาวบ้านจำนวนหลายคนออกมาต้อนรับพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดาและคณะที่มาเยี่ยมเยียนชาวบ้านหมู่ 2 ตำบลท่าสาปที่ศูนย์เรียนรู้  โดยพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดาผู้บังคับบัญชาทหารบกได้มอบทุนให้กับกลุ่มสมาชิกเลี้ยงแพะนมเพื่อปรับปรุงแก้ไขการเลี้ยงแพะต่อไป  ได้มอบพันธ์ปลาให้กับชาวบ้านจำนวน  10  ราย  และได้เดินชมการเลี้ยงแพะนมขนองกลุ่มสมาชิกหมู่  2  บ้านปายอ  ตำบลท่าสาป สมาชิกกลุ่มเลี้ยงแพะนมหมู่ 2  บ้านปายอ  กล่าวว่า “ แรกๆ  สมาชิกกลุ่มต้องผลักเวรกันมาเลี้ยงที่กลุ่ม  ตกลงกันว่าใครมาเลี้ยงก็มีรายได้  ไม่มาก็ไม่มีรายได้  แต่วันนี้กลุ่มตั้งกติกาใหม่  นำแพะกลับไปเลี้ยงที่บ้านได้เลย  ครอบครัวสมาชิกสามารถช่วยกันดูแลได้   อีกอย่างพวกเขามีความรู้จากศูนย์แล้ว  ที่วันนี้ศูนย์คือแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกโดยปริยาย  ซึ่งวันนี้กลุ่มมีแพะเลี้ยงกว่า  350  ตัว  ความสำเร็จที่เกิดขึ้น  วันนี้กลุ่มได้สัมผัสกับรางวัลต่างๆ  มากมาย  ปีล่าสุดได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นในระดับประเทศ  อันดับ  2  ปี  2553  ในสาขาการเลี้ยงแพะ”

Powered by MakeWebEasy.com