กีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่ 2

2392 จำนวนผู้เข้าชม  | การแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่  2  (พนม)
 
เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2553  นายยาลี  มารีนิงรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปและคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่  2  (พนม)  ณ  สนามบ้านกำปั่น  ม. 6   ตำบลท่าสาป   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก  อำเภอเมืองยะลา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป  ฉก.11  ร้อย ร.5035. หนส.  47-9, 47-17, 47-1, 47-12  โดยมีนายจักรพงษ์  พันธุ์โชติปลัดอำเภอประจำตำบลท่าสาปเป็นผู้กล่าวรายงาน  และ พันโทยุทธนาม  เพชรม่วง เป็นประธานในพิธี  ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่  2  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายเช่น  เยาวชน  กลุ่มแม่บ้าน  ทหารพรานและอื่นๆ  มีการแข่งขันกีฬา  2  ประเภทด้วยกัน  คือ  กีฬาฟุตบอลและกีฬาวอลเลย์บอลหญิง  การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าของรัฐและเพื่อให้รู้จักรู้รักสามัคคี  รู้แพ้รู้ชนะ  รู้จักการให้อภัย

Powered by MakeWebEasy.com