กีฬาเปตองสัมพันธ์

2645 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พนักงานส่วนตำบลท่าสาปและพนักงานจ้างเข้าร่วมการแข่งขันขัน
กีฬาเปตองสัมพันธ์ชุมชน 
ณ  โรงเรียนบ้านบุดี  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา


               พนักงานส่วนตำบลท่าสาปและพนักงานจ้างได้เข้าร่วมการแข่งกีฬาเปตอง 
ณ  โรงเรียนบ้านบุดี  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  อบต.ท่าสาปได้ส่งนักกีฬา  4  คน
          1. นายซูดิง เลาะแม  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป
          2. นายอาสือมี แวอูเซ็ง  ตำแหน่ง  นายช่างเขียนแบบ
          3. นายสมเกียรติ นำอุทิศ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          4. นายมะรองนิง ตาเฮ  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้จัดการทีม
         นางสาวปารวี รักษ์ธรรม ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

     อบต.ท่าสาปได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  โดยมีโรงเรียนในกลุ่มร่มเกล้า  จำนวน  7  โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  และชุมชนได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทหารและตำรวจตระเวนชายแดน  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  3  แห่ง  (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป,  เทศบาลตำบลบุดีและเทศบาลตำบลสะเตงนอก)  การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งก็เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้รู้จักน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้รู้ชนะ   รู้จักความสามัคคีในกลุ่ม

Powered by MakeWebEasy.com