กิจกรรมสานสัมพันธ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

1721 จำนวนผู้เข้าชม  | 
กิจกรรมสานสัมพันธ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ณ โรงเรียนบ้านสาคอ (บุญชอบ สาครินทร์)

 
         นายมะสดี  หะยีปินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปเป็นประธานพิธีเปิด
“กิจกรรมสานสัมพันธ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ณ โรงเรียนบ้านสาคอ (บุญชอบ สาครินทร์)
 
         เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2553  เวลา  9.00น.  นายมะสดี  หะยีปินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้รับเกียรติจากโรงเรียนบ้านสาคอ (บุญชอบ  สาครินทร์) เชิญเป็นประธานในพิธีเปิด  “กิจกรรมสานสัมพันธ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา” ตามโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน กิจกรรมมีการแสดงต่างๆจากโรงเรียนบ้านสาคอ (บุญชอบ  สาครินทร์)และจากชาวบ้าน  เช่น  การแสดงจากน้องปฐมวัย  การแสดงจากระดับช่วงชั้นที่ 1,2  กาแสดงดิเกฮูลู  และการสาธิตของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ให้นักเรียนมีความรัก  รู้จักคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และครูก็สามารถนำศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้


Powered by MakeWebEasy.com