รับประทานโล่

3700 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับประทานโล่เชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร

นายมะสดี  หะยีปินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปรับประทานโล่เชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร
 
     เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2553  นายมะสดี  หะยีปินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้เดินทางไปยัง  ณ  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร  เพื่อเข้าร่วมประชุม  โครงการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กและเพื่อรับประทานโล่เชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ    เพื่อเพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก


Powered by MakeWebEasy.com