กีฬาเป็นสื่อสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

1949 จำนวนผู้เข้าชม  | 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปเข้าร่วมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
        เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้เข้าร่วมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
นายเสรีพาณิชย์กุลนายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน โดยแยกเป็นกีฬาชักเย่อชาย 10 คน ชักเย่อหญิง 10 คน กีฬาฟุตบอลสนามเล็ก (Street soccer) อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 10 คนและกีฬาอื่นๆ อีก
        จุดประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 
 

Powered by MakeWebEasy.com