โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2553

3433 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี  2553
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป
งานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

            
        เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2553   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้จัดกิจกรรมปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี  2553  ณ  คลองส่งน้ำ  หมู่ที่  1  และหมู่ที่  6  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  โดยมีนายอายา  ดิษฐาภินันท์  นายอำเภอเมืองยะลา  เป็นประธานในพิธีเปิด  และนายมะสดี    หะยีปิเป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ได้แก่  เด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ท่าสาป   ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าสาป  สถานีอนามัย  อสม.  กลุ่มแม่บ้านและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป  วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อ 
        เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินีนาถ  ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกองค์  เพื่อให้มีป่าชุมชนขึ้นในพื้นที่  อบต.ท่าสาป  เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาในพื้นที่  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของข้าราชการ  และประชาชน  ให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้   เพื่อเป็นการอนุรักษ์หน้าดิน  และอนุรักษ์แหล่งน้ำ   เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม  อนุรักษ์สภาพแวดล้อม  และอนุรักษ์สรรพยากรธรรมชาติ   ช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศเพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน   เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับประชาชนในตำบลท่าสาปทุกหมู่เหล่า   เพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวทางในการสร้างอาชีพจากการปลูกหญ้าแฝกต่อไป

 

Powered by MakeWebEasy.com