กิจกรรมพบปะยามเช้า

1342 จำนวนผู้เข้าชม  |  กิจกรรมเด่น

กิจกรรมพบปะยามเช้า
         
       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้จัดกิจกรรมพบปะยามเช้าเมื่อวันที่22  กรกฎาคม  2553  เวลา  07.00 น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรึกษาหารือข้อราชการ  และเป็นการเชื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการด้วยกัน

Powered by MakeWebEasy.com