มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้เปิดศูนย์การศึกษาจังหวัดปัตตานี

13003 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ด้วยมหาวิทยาลัยปทุมธานี  ได้เปิดศูนย์การศึกษาจังหวัดปัตตานี  ที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาโท  หลักสูตรรัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  (ร.ป.ม.) M.P.A. และหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) M.Ed.Powered by MakeWebEasy.com