มหกรรมวิชาการสายใยรักแห่งครอบครัว

2459 จำนวนผู้เข้าชม  | 


 
 นายมะสดี  หะยีปินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการสายใยรักแห่งครอบครัว
                 เมื่อเวลา  09.00 น.ของวันศุกร์  ที่  15  ตุลาคม  2553  นายมะสดี  หะยีปิ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปและนายยาลี  มารีนิง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการสายใยรักแห่งครอบครัวที่กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลท่าสาป  ได้จัดทำโครงการมหกรรมวิชาการสายใยรักแห่งครอบครัว  ตำบลท่าสาป  ประจำปี 2553  ขึ้น
       โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเป็นประธานพิธีเปิดเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของมารดาที่ดี  ตั้งแต่ระยะการตั้งครรภ์  ระยะคลอดและหลังคลอด  รวมไปถึงการดูแลสุขภาพบุตรหลานให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้แก่เยาวชนอายุ  18-20 ปี  หญิงตั้งครรภ์  คู่สมรสใหม่และผู้ปกครองเด็กแรกเกิด -4 ปี เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กที่ถูกต้อง  กิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็กดีรวมไปถึงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็ก  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  180  คน  จัดขึ้น  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป  หมู่ที่  1  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
 

Powered by MakeWebEasy.com