แจ้งเตือนชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2557

2201 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรื่อง แจ้งเตือนชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2557
 
              ด้วยฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลท่าสาป ได้สำรวจตรวจสอบท้องที่ในเขตตำบลท่าสาป ปรากฏว่าท่านเป็นผู้อยู่ในข่ายมีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปี 2557 ดังนี้
 
-      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
-      ภาษีป้าย                         เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ของทุกปี
-      ภาษีบำรุงท้องที่            เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ของทุกปี
 
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเป็นไปได้ความเรียบร้อย ทางเทศบาลตำบลท่าสาป
จึงใคร่ขนอความร่วมมือจากท่านให้ชนำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ดังกล่าว หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ท่านจักต้องชำระเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม แล้วแต่กรณี
             
              หากท่านมีข้อสงสัยขัดข้องประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลท่าสาป หมายเลขโทรศัพท์ 0-73362485 ต่อ 111

Powered by MakeWebEasy.com