จิบน้ำชายามเช้าที่ อบต.ท่าสาป

3632 จำนวนผู้เข้าชม  | 

  

 

จิบน้ำชายามเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป

                วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้จัดกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้าโดยเชิญ พลตรี ปรีชา  จันทร์โอชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาและคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจยะลาเดินทางร่วมเสวนา ดื่มน้ำชาร่วมกับผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป และผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา  ในพื้นที่ตำบลท่าสาป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป      โดยมีพันโท ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์      ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 11, ร้อยเอกเรวัตร   เซ่งเข็ม   ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ 5011,  นายมะสดี หะยีปิ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,
โต๊ะอีหม่าม,ตลอดจนพนักงาน ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่าสาปคอยต้อนรับและร่วมรับประทานอาหาร ดื่มน้ำชากาแฟ พูดคุยในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบล

 

Powered by MakeWebEasy.com