โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ปี 2554

1513 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์เรื่อง โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ปี 2554

 

              ด้วยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”พื้นที่ภาคใต้ ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจแก่แกนนำชุมชนในการทำแผนชุมชน และสนบสนุนทุนให้กับชุมชนและท้องถิ่นในการดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ อันจะนำไปสู่การที่ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นมีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งกาย ใจ สังคมและปัญญา  โดยสจรส.ม.อ.จะจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเรียนรู้ชุมชนเป็นสุข  พื้นที่โซนใต้ล่าง วันที่ 24-25มกราคม 2554  ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา และโซนใต้บนวันที่ 30-31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

              ท่านสนใจจะเข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปโทร 073-253427


Powered by MakeWebEasy.com