รางวัลลูกโลกสีเขียว

1784 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
 
 
ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ด้วยการค้นหา แนะนำ และส่งผลการดำเนินงานเข้ารับ
“รางวัลลูกโลกสีเขียว”
ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554

         
ในหัวข้อเรื่อง “วิธีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” 
ผลงานประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน  เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2554
คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2554
ผลงานที่ส่งมาหลังจากนี้จะนำไปพิจารณาในปีต่อไป

            ประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชน และสื่อมวลชน
เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2554

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อบต.ท่าสาป
www.pttplc.com


Powered by MakeWebEasy.com