โครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

2690 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2554

ณ จังหวัด พังงา – กระบี่ – ตรัง

 

        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2554  ณ จังหวัด พังงา – กระบี่ – ตรัง  โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 80 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบางม่วง อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา ศึกษาดูงานวิถีชีวิตหลังสึนามิที่ชุมชนบ้านน้ำเค็ม  ดูงานที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และศึกษาดูงาน OTOP ของจังหวัดกระบี่

        เพื่อต้องการให้พัฒนาศึกยภาพ อสม. และผู้นำชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

        เพื่อหาประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและ สามารถนำมาปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่ได้

        เพื่อให้ชุมชนมีระบบป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

Powered by MakeWebEasy.com