ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

1934 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดให้มีการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2554 เพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) สำหรับใช้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุน การศึกษา ทุนฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ เป็นเกณฑ์ประกอบกับคุณสมบัติอื่นตามที่แหล่งทุนกำหนด และกรมส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศ (กต) กำหนดการทดสอบดังกล่าวในวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2554 (ลำดับสอบที่ 1-100)และวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2554 (ลำดับสอบตั้งแต่ 101 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 12.45 – 16.00 น. ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงค์วโรปการ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิสมัครมีความสนใจจะเข้ารับการทดสอบให้กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมทั้งจัดส่งตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เป็นสมัครสอบไปยัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 22 เมษายน 2554 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในภายหลัง รายละเอียดสามารถโหลดได้ทางเว็บไซต์ www.yalalocal.go.th หัวข้อ หนังสือราชการท้องถิ่น

Powered by MakeWebEasy.com