โครงการถนนสีขาว

2806 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

โครงการถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัยปี ๒๕๕๔

 

            วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยาลี มารีนิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป นายคอลิบ ดอเลาะนายช่างโยธาและนายสมาน แวอาแซช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้เข้าร่วมกิจกรรมถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัยปี ๒๕๕๔ กำหนดให้ถนนสาย ยล.๓๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ – บ้านลำใหม่ ตำบลท่าสาป, ตำบลพร่อน, ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง ๖.๘๙๘ กิโลเมตร เป็นถนนที่มีความปลอดภัยสูง มีการร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์สองข้างทาง และติดตั้งเครื่องหมายจราจรอำนวยความสะดวก ปลอดภัยของเส้นทาง

Powered by MakeWebEasy.com