รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

1277 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

              ด้วยศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๕๔ ในสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม (ปป.๑) จำนวน ๑,๐๐๐ อัตรา และกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

(อก.๓) จำนวน ๑๐๐ อัตรา (เฉพาะเพศชาย) ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.com

            ท่านใดที่สนใจจะสมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จาก www.tc-spb.com และ www.policeadmission.comPowered by MakeWebEasy.com