ครูสอนดีในท้องถิ่น

3420 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญ พ่อแม่ พี่น้อง ผู้ปกครอง เพื่อนครู ลูกศิษย์ และ อบต. เทศบาล ช่วยกันเสนอชื่อ “ครูสอนดี” ในท้องถิ่นของท่าน (เน้นผลงาน 3 ปีล่าสุด)

 

        ขอเชิญ พ่อแม่ พี่น้อง ผู้ปกครอง เพื่อนครู ลูกศิษย์ และ อบต. เทศบาลช่วยกันเสนอชื่อ “ครูสอนดี” ในท้องถิ่นของท่าน (เน้นผลงาน 3 ปีล่าสุด)

เสนอชื่อ “ครูในโรงเรียน” ผ่านผู้บริหารโรงเรียน

เสนอชื่อ “ครูในชุมชน” ผ่าน อบต. หรือ เทศบาล

 

         ประกาศผลรอบแรก กันยายน 2554 มอบรางวัล “ครูสอนดี” มกราคม 2555

ร่วมค้นหาครูดีของชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่าครูในโรงเรียนแบบไหน สังกัดใด ขอเพียงเป็นครูผู้สร้างคุณภาพการเรียนรู้ ครูผู้ดูแลเด็กอย่างเท่าเทียม ครูผู้เปี่ยมคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนท้องถิ่น

 

         คุณสมบัติ “ครูสอนดี” สอนเป็น (คือครูผู้สร้างคุณภาพการเรียน) เห็นผล (ดูแลศิษย์มีความสำเร็จทางการเรียน) คนยกย่อง (เป็นครูผู้เปี่ยมคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนท้องถิ่น)

 

สังคมไทยร่วมกัน คืนครูดีให้ศิษย์....

ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย ด้านการศึกษา ปี 2554

 

         ร่วมเชิดชู “ครูสอนดี” โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

ติดต่อสอบถามได้ที่ เทศบาล / อบต.ของท่าน หรือ goodteach@QLF.or.th / ตู้ ปณ.34 สนามเป้า ปณฝ.10406 ติดตามรายละเอียด www.QLF.or.th

          รางวัล (1) ครูสอนดี 1,000 คนจะได้รับการเชิดชูเกียรติกับเงินรางวัล
                   (2) ครูสอนดีจำนวน 600 คนของเด็กเยาวชนด้อยโอกาสจะได้รับงบประมาณทำโครงการมูลค่า 500,000 บาท 
                   (3)จังหวัดจัดการคัดเลือกโปร่งใสและสังคมมีส่วนร่วมดีเด่นจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อปฏิรูปการศึกษาในปี 2555
 

Powered by MakeWebEasy.com