หยั่งลึกในแผ่นดิน ฝังลึกในดวงใจ

1499 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554” ภายใต้แนวคิด
“หยั่งลึกแผ่นดิน ฝังลึกในดวงใจ”
      
      ด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี 2549 และจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ในปี 2554 ภายใต้แนวคิด “หยั่งลึกในแผ่นดิน ฝังลึกในดวงใจ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างกว้างขวางและนำไปสู่การขยายการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพิ่มมากขึ้น
 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานเข้าประกวด ได้ที่
ฝ่ายเลขานุการการประกวดฯ ชั้น 4 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร.02 537 1627, 02 537 1174 โทรสาร 02 537 2184
E-mail: angsana.s@pttplc.com และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ
ดูรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.pttplc.com

Powered by MakeWebEasy.com