ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

1726 จำนวนผู้เข้าชม  | 


 
 

โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป
 
               
        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปจัดโครงการผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) ที่ได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในพื้นที่ตำบลท่าสาป จำนวน 550 คน มาตรวจสุขภาพฟรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัยเก่า) โดยมีรายการตรวจ 12 รายการดังนี้
1. ตรวจร่างกาย (Physical Esamination)
2. เอ็กซเรย์ทรวงอก ฟิล์มมาตรฐาน (Standard Chest X-ray)
3. ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง คำนวณดัชนีมวลกาย (Weight & Height Measurement,BMI Calculatiom)
4. วัดความดันโลหิต และวัดชีพจร (Blood Pressure and Pulse Record)
5. ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (Complete Blood Count: CBC)
6. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar: FBS)
7. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol: CHO)
8. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Treglyceride: TG)
9. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid : UAC)
10. การทำงานของไต (ระดับสารครีอาทินีน, Creatinne : CRE)
11. การทำงานของตับ (ระดับเอ็นซัยม์เอสจีพีที, SGPT)
12. ความคมชัดของสายตาด้วยวิธีสเนลเลน (Snellen”s visual acuity test)
         
       
โดยให้บริษัท ศูนย์การแพทย์ ที ดี แอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสุขภาพ

Powered by MakeWebEasy.com