โครงการจิตอาสาประชาสังคมร่วมใจ

1742 จำนวนผู้เข้าชม  |  

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปเข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมร่วมใจป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

 

               เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมร่วมใจป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  ในเขตตำบลท่าสาป รุ่นที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน

         เพื่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกและกฎหมายอื่นเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  และมีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย  ตามโครงการถนนสีขาว  ถนนแห่งความปลอดภัย ประจำปี 2554  ภายในงานมีการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  และการขับรถอย่างปลอดภัย  อบรมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และมารยาทในการขับรถ มีการทดสอบภาคทฤษฎี และสอบภาคปฏิบัติ มีการบริการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวให้กับผู้เข้าร่วมอบรมด้วย

Powered by MakeWebEasy.com