สายใยรักแห่งครอบครัวและคุณภาพชีวิตแม่และเด็กตำบลท่าสาป

1197 จำนวนผู้เข้าชม  |  

สายใยรักแห่งครอบครัวและคุณภาพชีวิตแม่และเด็กตำบลท่าสาป

 

         เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าสาป จัดงานสายใยรักแห่งครอบครัวและคุณภาพชีวิตแม่และเด็กตำบลท่าสาป โดยมีสาธารณสุขจังหวัดยะลาเป็นประธานพิธีเปิด วัตถุประสงค์ที่จัดงานนี้ก็เพื่อให้หญิงมีครรภ์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และการคลอด เพื่อลดอัตราภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และการคลอดและเพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้สามารถจัดบริการดูแลด้านส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาปเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

Powered by MakeWebEasy.com