ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าสาป

1475 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าสาป

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลตำบลท่าสาปได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ พิจารณาโครงการที่จะดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556 ทั้งหมดจำนวน 16 โครงการ โดยแบ่งเป็น 1. โครงการกองทุนดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 2. โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป จำนวน 13 โครงการ 3. โครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ ประชุม ณ เทศบาลตำบลท่าสาป

Powered by MakeWebEasy.com