ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.

1166 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.

ประชุมซุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. ครั้งที่ 1/2556
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสาป วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น.

Powered by MakeWebEasy.com