รายงานผลงบการเงินประจำปี 2556

1333 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายงานผลงบการเงินปีงบประมาณ 2556

งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 
อ่านเอกสาร Excel
งบทรัพย์สิน (นกแบบใหม่)  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 
อ่านเอกสาร Excel
งบแสดงฐานการเงินและเงินสะสม  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 
อ่านเอกสาร Excel
เงินรับฝากประกอบงบแสดงฐานะ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 
อ่านเอกสาร Excel
รายรับ - รายจ่าย  ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
 
อ่านเอกสาร Excel

Powered by MakeWebEasy.com