เทศบัญญัติ ปี 2559

Last updated: Nov 25, 2015  |  650 จำนวนผู้เข้าชม  |  เทศบัญญัติ

1. ข้อมูลเบื้องต้น อ่านเอกสาร PDF
2. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย อ่านเอกสาร PDF
3. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อ่านเอกสาร PDF
4. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2559 อ่านเอกสาร PDF
5. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อ่านเอกสาร PDF
6. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณภายจ่ายทั่วไป อ่านเอกสาร PDF
7. รายงานประมาณการรายจ่าย อ่านเอกสาร PDF
8. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  อ่านเอกสาร PDF
9. รายงานรายละเอียดประมาณการจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  อ่านเอกสาร PDF
10.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อ่านเอกสาร PDF

Powered by MakeWebEasy.com