เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1011 จำนวนผู้เข้าชม  | 

1. ข้อมูลเบื้องต้นอ่านเอกสาร PDF
2. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายอ่านเอกสาร PDF
3. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอ่านเอกสาร PDF
4. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2559อ่านเอกสาร PDF
5. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559อ่านเอกสาร PDF
6. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณภายจ่ายทั่วไปอ่านเอกสาร PDF
7. รายงานประมาณการรายจ่ายอ่านเอกสาร PDF
8. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อ่านเอกสาร PDF
9. รายงานรายละเอียดประมาณการจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป อ่านเอกสาร PDF
10.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559อ่านเอกสาร PDF

Powered by MakeWebEasy.com