โครงการเสริมสร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทางสังคมผู้สูงอายุ"ชุมชนร่มเย็นของผู้สูงอายุ"

338 จำนวนผู้เข้าชม  | 

10 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลท่าสาป ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการเสริมสรา้งกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทางสังคมผู้สงอายุ"ชุมชนร่มเย็นของผู้สูงอายุ"ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าสาป โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน

Powered by MakeWebEasy.com