​รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาป สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

164 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาป สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาป

Powered by MakeWebEasy.com