จัดโครงการเสริมสัมพันธ์สมานฉันท์ละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559

365 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1437 (28 มิ.ย.59) เทศบาลตำบลท่าสาป จัดโครงการเสริมสัมพันธ์สมานฉันท์ละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาป เพื่อพบปะพูดคุย สร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมละศีลอดในครั้งนี้ด้วย

Powered by MakeWebEasy.com