ชาวบ้าน

ชาวบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

a@hotmail.com

  แจ้งนายก อบต.และผู้เกี่ยวข้องปรับปรุง (902 อ่าน)

2010-11-25 17:19

ตามที่ อบต.ท่าสาปดำเนินการขุดริมถนนฝังท่อประปาในหมู่บ้าน ถือเป็นโครงการดี แต่ไม่ทราบว่าคิดว่าราคาจะ(แพงแต่น้ำไม่ค่อยไหล)เหมือนประปาเก่า(ของโรงเรียน)หรือไม่ แต่ที่เห็นผู้ขุดนี่เวลาเสร็จปิดกลบตรงทางเข้าบ้านของชาวบ้าน ช่วยกรุณาทำให้ดีหน่อย เพราะทำแบบพอผ่านไป จะต้องมาทำใหม่อีกรอบ หวังว่าคงปรับปรุงให้ดีขึ้น ในโครงการต่อไป

223.205.57.223

ชาวบ้าน

ชาวบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

a@hotmail.com

ช่าง อบต.

ช่าง อบต.

ผู้เยี่ยมชม

tum-metallitum@hotmail.com

2010-12-01 12:39 #1

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป ใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตำบลท่าสาปร่วมกัน ที่ท่านคอยดูแลและตรวจสอบ กิจการและกิจกรรม ตลอดจนภารกิจ
หน้าที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปเอง ก็พร้อม
และยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะ คำติชม ตลอดเวลา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
ทุกประการ จึงขอชี้แจงรายละเอียด โครงการก่อสร้างประปา ม. 2 บ้านปายอ ที่กำลังดำเนินงานก่อสร้าง
อยู่ในขณะนี้นั้น โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นโครงการในความรับผิดชอบกรมทรัพยากรน้ำ และยังไม่แล้ว
เสร็จ อยู่ในระหว่างสัญญาจ้าง แต่ข้อเสนอแนะที่ท่านติมานั้น เรื่องแนวการวางท่อประปาฝังกลบยัง
ไม่เรียบร้อยนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปได้แจ้งไปยังกรมทรัพยากรน้ำ ให้แจ้งผู้รับจ้างเร่งดำเนิน
งาน อยู่ในขณะนี้ ส่วนข้อสงสัย เรื่องค่าน้ำประปาที่จะมีราคาแพงนั้น ขั้นตอนดังกล่าว ขึ้นอยู่กับคณะกรรม
การบริหารน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านปายอ เป็นผู้กำหนดและบริหารจัดการเองหลังจากได้รับการถ่ายโอนจาก
กรมทรัพยากรน้ำ และก่อนจะถ่ายโอน ก็มีคณะกรรมการตรวจงานจ้างตรวจสอบ ประสิทธิภาพการใช้งานดังกล่าว
ตลอดจนผ่านการ ตรวจสอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปอีกชั้น เพื่อรับโอน เพื่อประโยชน์สูงสุด
ที่ประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านปายอ ได้รับเป็นประการสำคัญและลำดับแรก
จึงใคร่เรียนอธิบายให้ท่านทราบถึงกระบวนงานและขั้นตอนทั้งหมด หากท่านมีข้อสงสัยและขัดข้องประการใด
หากไม่ใช้เฉพาะเรื่องประปา หมู่ที่ 2 หากเป็นทุกเรื่องที่ท่านต้องการทราบและต้องการข้อมูล โปรดเรียนเชิญติดต่อ
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและบริการตลอดเวลา

ขอแสดงความนับถือ

จักรพันธ์ รัตนสุนทร

หัวหน้าส่วนโยธา

หมายเหตุ
ติดต่อโดยตรง
โทรศัพท์ 0899765402

119.42.84.241

ช่าง อบต.

ช่าง อบต.

ผู้เยี่ยมชม

tum-metallitum@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com