Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

Tonnon_m@yahoo.com

  ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร (3430 อ่าน)

1 ธ.ค. 2553 16:38

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

118.173.191.38

Webmaster

Webmaster

ผู้ดูแล

Tonnon_m@yahoo.com

nina

nina

ผู้เยี่ยมชม

nina.5678@hotmail.com

4 ธ.ค. 2553 08:57 #1

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ สุขภาพพลามัยสุขสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

118.173.197.98

nina

nina

ผู้เยี่ยมชม

nina.5678@hotmail.com

เทิดมาตุภูมิ

เทิดมาตุภูมิ

ผู้เยี่ยมชม

sak_101md@hotmail.com

17 ธ.ค. 2553 11:52 #2

"ทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยจงภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์จงช่วยกันปกป้องสถาบัน��
เราไม่จำเป็นต้องแสดงออก เพียงแต่เราทำความดีเพื่อพระองค์ท่านก็เพียงพอแล้ว�
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"

124.157.145.42

เทิดมาตุภูมิ

เทิดมาตุภูมิ

ผู้เยี่ยมชม

sak_101md@hotmail.com

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

plack_dream@hotmail.com

8 ม.ค. 2554 13:06 #3

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวไทย
ไปตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

124.157.144.18

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

plack_dream@hotmail.com

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

plack_dream@hotmail.com

8 ม.ค. 2554 13:07 #4

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวไทย
ไปตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

124.157.144.18

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

plack_dream@hotmail.com

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

plack_dream@hotmail.com

9 ม.ค. 2554 07:58 #5

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระวรกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ นานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ [size=150%][/size]

124.157.144.18

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

plack_dream@hotmail.com

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

plack_dream@hotmail.com

9 ม.ค. 2554 07:59 #6

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวไทย
ไปตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ [size=150%][/size]

124.157.144.18

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

plack_dream@hotmail.com

Big J

Big J

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

21 มี.ค. 2554 09:24 #7

ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง

125.26.157.14

Big J

Big J

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

JJ

JJ

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

22 มี.ค. 2554 09:21 #8

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

182.53.126.71

JJ

JJ

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

Big J

Big J

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

23 มี.ค. 2554 10:51 #9

พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปกเกล้าเหล่าพสกนิกร โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกท้องถิ่น เป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใด ก็มิได้ทรงย่อท้อ เสด็จไปเยี่ยมเยียนขจัดปัดเป่าความทุกข์ ความยากไร้แก่ทวยราษฎร์ โดยมิทรงรังเกียรติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

125.26.145.144

Big J

Big J

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

Big J

Big J

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

24 มี.ค. 2554 09:03 #10

ในหลวงทรงอุทิศพระองค์และทรงวิริยะอุตาสหะในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างเสมอภาค ความมั่นคงของมนุษย์ ธรรมาภิบาลในแบบประชาธิปไตย แลความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

182.53.121.112

Big J

Big J

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

Big J

Big J

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

25 มี.ค. 2554 09:05 #11

ในหลวงทรงอุทิศพระองค์และทรงวิริยะอุตาสหะในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างเสมอภาค ความมั่นคงของมนุษย์ ธรรมาภิบาลในแบบประชาธิปไตย แลความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

125.26.150.208

Big J

Big J

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

jewey

jewey

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

28 มี.ค. 2554 09:27 #12

ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง

113.53.163.23

jewey

jewey

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

เทิดมาตุภูมิ

เทิดมาตุภูมิ

ผู้เยี่ยมชม

sak_101md@hotmail.com

28 มี.ค. 2554 18:53 #13

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

113.53.94.95

เทิดมาตุภูมิ

เทิดมาตุภูมิ

ผู้เยี่ยมชม

sak_101md@hotmail.com

jewey

jewey

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

29 มี.ค. 2554 09:03 #14

ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง

125.26.147.74

jewey

jewey

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

staff_div3@hotmail.com

30 มี.ค. 2554 08:53 #15

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตราบชั่วฟ้าดินสลาย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

118.174.3.186

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

staff_div3@hotmail.com

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

staff_div3@hotmail.com

31 มี.ค. 2554 10:31 #16

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง เราเป็นคนไทยมาจนทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

118.174.3.186

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

staff_div3@hotmail.com

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

staff_div3@hotmail.com

1 เม.ย 2554 10:09 #17

ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

113.53.95.135

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

staff_div3@hotmail.com

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

finexa21@hotmail.com

2 เม.ย 2554 12:54 #18

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม มหาราช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

125.26.224.79

พิทักษ์ชาติ

พิทักษ์ชาติ

ผู้เยี่ยมชม

finexa21@hotmail.com

jewey

jewey

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

4 เม.ย 2554 09:09 #19

ด้วยพระปรีชาสามารถในการทรงเป็นนักคิด ทำให้นานาประเทศตื่นตัวในการปรับรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

101.108.199.23

jewey

jewey

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

jewey

jewey

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

5 เม.ย 2554 09:33 #20

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

125.26.155.112

jewey

jewey

ผู้เยี่ยมชม

thanapol_lp@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com