pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

  ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ (962 อ่าน)

2011-06-09 14:54

ขอให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในตำบลท่าสาปที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพตามโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในวันที่ 8 มิถุนายน 2554
ให้ไปรับการตรวจสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (สถานีอนามัย) เวลา 06.30 น.
ผู้สูงอายุที่จะมาตรวจสุขภาพจะต้องงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนายน 2554 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
และอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

118.174.35.57

pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com