pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป (779 อ่าน)

2011-08-09 09:33

ประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป จะทำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 9 สิหาคม 2554 เวลา 13.30น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป
ท่านใดสนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาปและต้องการสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาป หรือ
เบอร์โทร 0-7336-2485-7ในวันเวลาราชการ

118.174.35.57

pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com