narumol khojunta

narumol khojunta

ผู้เยี่ยมชม

570000narumol@gmail.com

  ++หนังสือสอบ มาใหม่++ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ วิศวกร ระดับ 4 ทุกสาขา (110 อ่าน)

2016-11-08 14:10การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รับสมัครพนักงาน (ทางอินเทอร์เน็ต)

( รับเยอะ 207 อัตรา )
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่องเปิดรับสมัครงาน
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
001 วิศวกร ระดับ 5 โยธา (ป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมฯ)
002 วิศวกร ระดับ 4 โยธา (ป.ตรี วิศวกรรมโยธา)
003 วิศวกร ระดับ 4 โยธา (ป.ตรี วิศวกรรมโยธา)
004 วิศวกร ระดับ 4 โยธา (ป.ตรี วิศวกรรมโยธา)
005 วิศวกร ระดับ 4 ไฟฟ้าสื่อสาร (ป.ตรี วิศวกรรมฯ ไฟฟ้า โทรคมนาคม)
006 วิศวกร ระดับ 4 เครื่องกล (ป.ตรี วิศวกรรมฯ เครื่องกล)
007 วิศวกร ระดับ 4 ไฟฟ้ากำลัง (ป.ตรี วิศวกรรมฯ ไฟฟ้า)
008 วิศวกร ระดับ 4 ไฟฟ้ากำลัง (ป.ตรี วิศวกรรมฯ ไฟฟ้า)
009 วิศวกร ระดับ 5 ไฟฟ้ากำลัง (ป.ตรี วิศวกรรมฯ สาขาไฟฟ้า)
010 วิศวกร ระดับ 4 ไฟฟ้ากำลัง (ป.ตรี)
011 วิศวกร ระดับ 5 ทุกสาขา (ป.ตรี)
012 วิศวกร ระดับ 4 ทุกสาขา ( ป.ตรี )
013 วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง) (ป.โท วิศวกรรมฯ)
014 วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง) (ป.ตรี วิศวกรรมฯ)
015 เศรษฐกร ระดับ 5 (ป.โท เศรษฐฯ บริหารธุรกิจ การเงิน)
016 สถาปนิก ระดับ 4 (ป.ตร สถาปัตฯ)
017 เลขานุการ ระดับ 5 (ป.โท ศิลปฯ อักษรฯสังคมฯ)
018 โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4 (ป.ตรี สาขาเกี่ยวกับคอมฯหลายสาขา)
019 นิติกร ระดับ 4 (ป.ตรี นิติฯ)
020 นิติกร ระดับ 4 (ป.ตรี ด้านนิติฯ)
021 พนักงานสิถิติ ระดับ 4 (ป.ตรี สาขาสิถิติ)
022 พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 (ป.ตรี สาธารณสุขศาสตร์ฯ)
023 พนักงานการเงิน ระดับ 4/วิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 4 (ป.ตรี บัญชี บริหารฯการเงิน เศรษฐฯ)
024 พนักงานการเงิน ระดับ 4 (ป.ตรี สาขา บัญชีการเงิน)
025 พนักงานบัญชี ระดับ 4/พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 4 (ป.ตรี สาขาบัญชี)
026 พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ป.ตรี วิทยาศาสตร์คอมฯ วิศวกรรมคอมฯ เทคโนโลยีฯ และสาขาอื่นด้านคอมฯ)
027 พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐฯ รัฐฯ นิติฯ สารสนเทศฯ)
028 พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 (ป.ตรี นิติฯ)
029 พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 (ป.ตรี ทุกสาขา)
030 พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 (ป.ตรี บริหารทรัพยากรฯ/จิตวิทยาองค์การ/การบริหารองค์การ/รัฐฯ)
031 พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5 (ป.โท บริหารฯ สาขาการตลาด วางแผนฯ เศรษฐฯ รัฐฯ เศรษฐศาสตร์การเงิน)
032 พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 (ป.ตรี ศิลปฯ อักษรฯ มนุษย์ฯ บริหารฯ สังคมฯ รัฐฯ)
033 พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5 (ป.โท บริหารฯ เศรษฐฯรัฐฯ บริหารรัฐกิจ วิศวฯ)
034 พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 (ป.ตรี นิเทศฯ วารสารฯ มนุษย์ฯ สื่อสารฯด้าน Media Arts/Media Technology)
035 พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 (ป.ตรี นิเทศฯ สารสารฯ มนุษย์ฯ สื่อสารมวลชน)
036 พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 (ป.ตรี สถิติ คณิตฯวิจัยดำเนินงาน บริหารงานทั่วไป/การจัดการ)
037 พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 (ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต อักษรศาสตร์บัณฑิต เอกอังกฤษ/โทอังกฤษ)
038 พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 ( วุฒิ ป.ตรี บริหารฯ สาขาการตลาด การเงิน จัดการเศรษฐฯ เศรษฐฯ บัญชี สถิติ)
039 พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 4 (วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา / ชาย )
040 พนักงานกู้ภัย ระดับ 4 (วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา / ชาย )
041 ช่าง ระดับ 3 ( วุฒิ ปวส. สาขาสำรวจ โยธา หรือช่างก่อสร้าง)
042 ช่าง ระดับ 3 ( วุฒิ ปวส.สาขาโยธา ช่างก่อสร้าง หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม)
043 ช่าง ระกับ 3 (วุฒิ ปวส.สาขาสำรวจโยธา ช่างก่อสร้าง)
044 ช่าง ระดับ 3 (วุฒิ ปวส.สาขาโยธา ช่างก่อสร้างหรือเทคนิคสถาปัตยกรรม)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://perdsobsure.blogspot.com/2016/09/207-26-3-2559.html
ติดตามงานสอบราชการที่ https://www.facebook.com/-0929830054-1216013215109519/

[size=150%]ความรู้ทั่วไปใช้สอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทุกตำเเหน่ง
[/size]- แนวข้อสอบวิชาเชาว์ปัญญา
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
- ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

************************************************************************
**แนวข้อสอบใหม่ คู่มือเตรียมสอบเอกสารติวด่วน

**เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย กระชับ มีเฉลยพร้อมอธิบาย

**เนื้อหาในหนังสืออัพเดททุกปี ไม่ต้องอ่านแบบเดา

**อ่านเข้าใจง่าย ครบ ตรงประเด็น ในเล่มเดียว อัดแน่นด้วยคุณภาพ

**รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง

**อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำที่นี่ทีเดียว

สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ Line 0929830054

หรือ Line@ http://line.me/ti/p/%40gad1456w

มี 3 แบบให้เลือก

**จำหน่ายหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน่วยงานราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน และ เอกชนต่างๆ

หนังสือสอบ เเบ่งออกเป็น 3 เเบบดังนี้

(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 409 บาท

ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)

(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 799 บาท

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)

(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ ใช้สำหรับฟังในเครื่องเล่น CD คอมพิวเตอร์ ในรถยนย์

และสามารถก๊อบไว้ฟังในโทรศัพท์ได้ เวลา ไม่สะดวกอ่านหนังสือ ราคา 1,500 บาท

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)

********************************************************

#### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ####

*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ คู่มือสอบของศูนย์หนังสือสอบราชการได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **
**ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**
** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **
***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***
***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบที่นี่ http://line.me/ti/p/%40gad1456w
รีวิวลูกค้าที่สั่งแนวข้อสอบกับทีมเรา(คุณภาพล้วนๆ)ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่าน ที่ไว้ใจทีมงานเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบคะ ^^


ใครสอบที่ไหนช่วยบอกด้วย... ?
ใครมีแนวข้อสอบที่เคยสอบ บอกด้วย.... ?
ใครเคยสอบงานราชการ.... ?
แนวข้อสอบราชการที่ออกบ่อย ใครมีบ้าง ?
ใครมีเฉลยแนวข้อสอบราชการบ้าง ?
ใครรู้วันที่สอบงานราชการบ้าง ?
สอบผ่านราชการ มีแนวข้อสอบหรือเปล่า ?
ใครมีหนังสือสอบงานราชการ ?

49.228.115.164

narumol khojunta

narumol khojunta

ผู้เยี่ยมชม

570000narumol@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com