pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

  รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ (759 อ่าน)

31 ม.ค. 2555 10:24

118.174.35.57

pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

31 ม.ค. 2555 10:35 #1

ด้วยเทศบาลตำบลระโนด จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะรับพนักงานเทศบาล
มาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ดังไปนี้
1. นเิติกร 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา
2. สันทนาการ 3-5/6วจำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าำพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
ผู้ใดมีคุณสมบัติตามมาตราฐานตำแหน่ง และมีความประสงค์จะขอโอน
โปรดยื่นคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล หนังสือ
ยินยอมให้โอน หนังสือรับรองความประพฤติ ความรู้ความสามารถจาก
ผู้บังคับบัญชา มายังเทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เพื่อประกอบการพิจารณาการรับโอนต่อไป

118.174.35.57

pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com