pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

  ประชาสัมพันธ์ (563 อ่าน)

2012-08-23 14:45

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา ได้จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์นักศึกษา
มสธ. และชุมชนในท้องถิ่น ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนกับศูนย์ฯ และเป็นการส่งเสริมการเล่น
กีฬาพื้นบ้านสำหรบนักศึกษา มสธ
ท่านใดสนใจเข้าร่วมการแข่งกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์นักศึกษา มสธ และชุมชนในท้องถิ่น
ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 ในชนิดกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ตะกร้อ วิ่งกระสอบ
และวิ่งกะลา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด ติดต่อโครงการโทรศัพท์ 08-9733-2417

118.174.35.57

pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com