pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

  โครงการช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวใส่ขาเทียม (240 อ่าน)

2012-08-28 11:27

ด้วยศูนย์ิิิอำนวยการบริหารส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แจ้งว่า ตามที่ได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องจัดทำโครงการช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหวใส่ขาเทียมฟรี
เพื่อถวายเป็นพราะราชกุศล เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผู้พิการขาขาดได้เข้าถึงบริการภาครัฐ และให้มีคุำณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายจัดทำขาเทียม 300 ขา ภายในเดือน
ธันวาคม 2555 ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯแล้วนำวน 126 ราย
ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถไปรับบริการใส่ขาเทียมได้ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7324 4711
หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิศรณ์ กิตติ์ธนวงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 096 963 9711

118.174.35.57

pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com