pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

  ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (128 อ่าน)

2013-09-09 14:53

เรื่อง รับสมัครโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 จำนวน 2 อัตรา
หากผู้ใดมีความประสงค์ที่จะโอน(ย้าย) ให้ส่งคำร้องขอโอน(ย้าย)พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติพนักงาน
หรือหนังสือยินยอมและหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณารับโอนต่อไป

1.179.171.129

pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

yam-yam.poko@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com