pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

pongkuvasity.112@gmail.com

  ประชาสัมพันธ์ (151 อ่าน)

Jun 6, 2014 15:43

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหา วิทยาลัยเทศนิคยะลา สังกัดสำนักงานคณกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) และหลักสูตรระยะสั้น (ไม่จำกัดวุฒิ) โดยรับสมัครจากนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. (หลักสูตร 3 ปี) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.1 (หลักสูตร 2 ปี )โดยศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอยะหา เปิดรับสมัครเรียน ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2557
สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าสาป
โทรศัพท์ 073-253427

1.179.171.129

pr.

pr.

ผู้เยี่ยมชม

pongkuvasity.112@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com